สาธิตจุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  คุณสมบัติ เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 – 3- พฤศจิกายน 2549 จำนวน 100 คน จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 31 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2555 ค่าเอกสารในการสมัคร ชุดละ 100 บาท ค่าดำเนินการและบริการทดสอบความพร้อม 300 บาท กำหนดสอบ 3 เมษายน 2555 คลิกอ่านรายละเอียด