โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

2013-06-25_201907

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โทรศัพท์ 0-2637-1852 ต่อ (งานประชาสัมพันธ์)
นักเรียนผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2550 หรือ พ.ศ.2551
จำหน่ายใบสมัคร
- บุคคลทั่วไป วันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 (เวลา 8:00-15:00 น.)
- บุตรศิษย์เก่า วันที่ 21 มิถุนายน 2556 (เวลา 8:00-15:00 น.)
สถานที่จำหน่ายใบสมัคร
ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาสิรินาถ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โปรโมชั่นเดือน พฤษภาคม 2556 

โปรโมชั่นประจำเดือน พฤษภาคม 2556

ลงทะเบียนใหม่ 48 ครั้ง

เด็กต่อคอร์ส 48 ครั้ง

รับ ฟรี Bingo Bears Game

ตั้งแต่ วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2556